Bu bölümün amacı eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş; bilimsel düşünmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş; çağın gereklerini kavramış; bu gerekliliklere göre kendini yenilemiş ve yenilemeye devam eden; alan yazınına ve bunların uygulamalarına hakim; kendine güvenen; bilimsel etiği özümsemiş; bilimsel çalışma yürütmeye istekli; öğretim sürecini geliştirmek için meslektaşları ile ortak çalışmalar yürütmeye hevesli matematik ve fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye girebilirler. Bu sınavı başarıyla geçenler atandıkları takdirde ortaokullara matematik ve fen bilgisi öğretmeni olurlar. Akademik kariyer isteyen mezunlar, bu programın yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilirler. Bu öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde asistan olarak çalışabilirler.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi © 2018 Sayfa Başı